Herausgeber: Hans Peter Duerr

Verlag: edition suhrkamp SV